Program CAS - Novus Medical

La clinica Novus Medical din Ploieşti vă oferim consultaţii medicale decontate de CAS dupa cum urmează:

Dr. Filip Marilena Iuliana – Diabet Zaharat, cod parafă 958521

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

0815 – 1515

1015 – 1915

0830 – 1430

0830 – 1430

0830 – 1530

Dr. Dăscălescu Oana-Cristina – Diabet Zaharat, cod parafă D38997

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

1100 – 1800

1100 – 1800

0900 – 1600

0900 – 1600

0900 – 1600

Dr. Spânu Irina Ioana – Diabet Zaharat, cod parafă F16475

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

0830 – 1530

0730 – 1430

1300 – 2000

0730 – 1430

0730 – 1430

Dr. Pandia Emil – Cardiologie, cod parafă F24615

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

1200 – 2000

1430 – 2030

0800 – 1500

1430 – 2030

1200 – 2000

Psiholog Cătălin Cristina

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

1730 – 1900

1730 – 1900

1730 – 1900

0800 – 0930

0800 – 0930

Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățI clinice

Pachetul minimal de servicii

Denumire serviciu medical

Număr puncte

Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)

c1

c2

c3

c4=c2*c3

c5=c4+c4
*20%

c5=c4+c4*20%

Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)

16.20

4

64.80

77.76
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale
10.80

4

43.20
51.84
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani

12.80

4

51.20

61.44

Aprobat,
Filip Marilena Iuliana

Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățI clinice

Serviciile de sănătate conexe actului medical

Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical

Număr puncte

Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

c1

c2

c3

c4=c2*c3

g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat

30 puncte/şedinţă

4

120

k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu
afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19

Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
30 puncte/şedinţă

4

120

Aprobat,
Filip Marilena Iuliana

Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățI clinice

Servicii diagnostice şi terapeutice

Nr. crt.

Denumire procedură diagnostică/ terapeutică/ tratamente/ terapii

Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv

Punctaj

Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)

c2

c2

c3

c4

c5=c3
*c4

c5=c3*c4

c6=
c5+
c5*
20%

c6=c5+c5*20%

A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte

X

X

X

X

X

1

EKG standard

cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie, medicină fizică şi de reabilitare

10
4
40
48

2

determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ

chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare
10
4
40
48

3

teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatori)

neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL, medicină fizică şi de reabilitare

 

10
4
40
48

B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte

X

X

X

X

X

4

tensiune arterială continuă – holter TA

cardiologie, medicină internă

20

4

80

96

G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte

X

X

X

X

X

5

administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)

toate specialităţile, medicină fizică şi de reabilitare

7

4

28

33.60

H. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte

X

X

X

X

X

6

administrare tratament prin puncţie intravenoasă

toate specialităţile, inclusiv medicină fizică şi de reabilitare

11

4

44

52.80

Aprobat,
Filip Marilena Iuliana